Wymagania na plakietkę drużyny


1. Kandydat na plakietkę uczestniczył w zbiórkach w/w drużyny przez okres 3 miesięcy

2. Zna podstawowe fakty z historii drużyny i jej bohatera: potrafi powiedzieć w którym roku powstała drużyna, kto był pierwszym drużynowym, dlaczego nosimy barwy na chuście itp.

3. Postępuje zgodnie z Prawem Harcerskim

4. Wziął udział w biwaku (ew. zimowisku lub obozie)

5. Wykonał dobrze jedno zadanie powierzone przez drużynowego lub zastępowego.