Wymagania na plakietkę szczepu:

  1. Jest członkiem jednej z drużyn Szczepu i regularnie uczęszcza na zbiórki przez okres m.in. 3 miesięcy.
  2. Ma zapłacone składki harcerskie.
  3. Zgłosił chęć zdobywania plakietki swojemu drużynowemu.
  4. Odwiedził m.in. 2 miejsca związane z bohaterem szczepu T. Kościuszki i sporządził z tych wypraw ciekawy raport (karty do kroniki, fotoreportaż, itp.), przedstawiając wyniki na zbiórce drużyny (szczepu).
  5. Zdobył min. 2 sprawności, w tym jedną związaną z turystyką.
  6. Wie kto jest komendantem szczepu, wymieni nazwiska i funkcje członków Rady Szczepu.
  7. Wie kiedy szczep otrzymał sztandar oraz zna podstawowe fakty z jego historii.