Robert Baden-Powell

22.02.1857 – 8.01.1941

Żołnierz, pisarz, założyciel światowego scoutingu. Znany jako Bi-Pi. Autor książki ,,Scouting for boys”. Zorganizował pierwszy obóz scoutowy dla chłopców na wyspie Brownsea. Brał udział w bitwie pod Mafekingiem. 

Olave Baden-Powell

22.02.1889 – 19.06.1977

Żona Roberta Baden Powella. Zajmowała się ruchem scoutek na świecie jako pierwsza. Powstał on w roku 1910.

Andrzej Małkowski

31.10.1888 – 15/16.01.1919

Twórca scoutingu w Polsce. Wybitny instruktor i teoretyk harcerstwa, działacz polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościowych.

Olga Drahonowska-Małkowska

1.09.1888 – 15.01.1979 

Olga założyła pierwszą żeńską (trzecią według kolejności światowej) drużynę scoutową we Lwowie. Była również pierwszą Komendantką Scoutek w Naczelnej Radzie Scoutowej.

 

 

 

Aleksander Kamiński

28.01.1903 – 15.03.1978

Założyciel ruchu zuchowego. Instruktor harcerski, harcmistrz. Żołnierz Armii Krajowej oraz jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów. Napisał m.in książkę "Kamienie na Szaniec"