Przyrzeczenie harcerskie: Mam szczerą wolę, całym życiem, pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną Prawu Harcerskiemu. 

 

Prawo Harcerskie:

1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego. 

2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.

3. Harcerz jest pożyteczny i niesie chętną pomoc bliźnim. 

4. Harcerz w każdym widzi bliźniego a za brata swego uważa każdego innego harcerza. 

5. Harcerz postępuje po rycersku. 

6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 

7. Harcerz jest karny i posłuszny, rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. 

8. Harcerz jest zawsze pogodny. 

9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 

10. Harcerz pracuje nad sobą. Jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, jest wolny od nałogów.

Hymn ZHP

Wszystko co nasze Polsce oddamy, 

w niej tylko życie więc idziem żyć, 

świty się bielą, otwórzmy bramy, 

rozkaz wydany, wstań w słońce idź!

Ramię pręż, słabość krusz, 

ducha tęż, ojczyźnie miłej służ!

Na jej zew, w bój czy w trud, 

pójdzie rad harcerzy polskich ród, 

harcerzy polskich ród.