OPARZENIA TERMICZNE

I stopnia - zaczerwienienie, ból

II stopnia - zaczerwienienie, ból, pęcherze

III stopnia - zwęglenie, miejscowy brak bólu

 

Postępowanie: 

Oparzenia <10% ciała

- Zdjąć biżuterię oraz odzież

- Schładzamy przez 15 min, letnią wodą

- Luźny opatrunek - gaza + bandaż

 

Nie przekłuwamy pęcherzy.

Nie zakładamy opatrunków na twarz. 

 

Oparzenia >10% ciała

- Zdjąć biżuterię oraz odzież

- Schładzamy 1-2 min

- Okrywamy czystym materiałem

- Dbamy o termoizolację 

- Wzywamy pomoc 

 

Oparzenia oczu

- Schładzamy letnią, bieżącą wodą

- Wzywamy pomoc

- Dbamy o termoizolację

- NIE robimy opatrunku

- Dbamy o komfort psychiczny 

 

OPARZENIA CHEMICZNE

- Dbamy o bezpieczeństwo własne

- Mechaniczne usunięcie substancji

- Obficie spłukujemy wodą

- Ściągamy zabrudzoną odzież

- Luźny opatrunek 

- Wzywamy pomoc 

- Zapisujemy nazwę substancji 

 

UDAR SŁONECZNY

Objawy: zawroty głowy, ból, nudności, zaburzenia świadomości, osłabienie 

Postępowanie: 

- Transport w chłodne, zacienione miejsce

- Zimne okłady na głowę i kark

- U przytomnych: podajemy coś chłodnego do picia i układamy w pozycji półsiedzącej

- U nieprzytomnych: układamy w pozycji bezpiecznej

 

ODMROŻENIA

I stopnia - zaczerwienienie, ból 

II stopnia - zaczerwienienie, ból, pęcherze

III stopnia - deformacja skóry, skóra blada/sina/czerwona, brak bólu

 

Postępowanie:

- Stopniowo ogrzewamy, wkładając do letniej wody i dolewając ciepłej

- Osuszamy 

- Delikatny opatrunek

- Zabezpieczamy przed wychłodzeniem

- Podajemy coś ciepłego do picia 

- Nie nacieramy, nie przebijamy pęcherzy 

- Nie podajemy alkoholu! 

 

WYCHŁODZENIE <35'C

Objawy: blada, zimna, sucha skóra, spowolniony oddech, dreszcze, zaburzenia świadomości i przytomności 

Postępowanie:

PRZYTOMNY:

- Stopniowe ogrzewanie ciała

- Podajemy coś ciepłego do picia

- Zdejmujemy mokre i wilgotne ubrania

- Osuszamy ciało

- Minimalizujemy dalszą utratę ciepła

NIEPRZYTOMNY:

- Oddech sprawdzamy przez 1 minutę - co jakiś czas

- Unikamy poruszania poszkodowanym

- Szczelnie, warstwowo, okrywamy poszkodowanego - dbamy o komfort termiczny