Funkcja

Kolor

Wyprowadzenie

Suwak

Plecenie

DRUŻYNA

       

zastępowy

brązowy

spod ramienia

-

-

funkcyjny zastępu

pełnionej funkcji

spod ramienia

brązowy

-

przyboczny

zielony

spod ramienia

-

-

drużynowy

granatowy

spod ramienia

-

-

kapelan

fioletowy

spod ramienia

zielony

-

SZCZEP

       

funkcyjny szczepu

pełnionej funkcji

pełnionej funkcji

granatowy

-

zastępca komendanta

granatowy

z ramienia

2

-

komendant

granatowy

z ramienia

-

poczwórnie pleciony

przewodniczący Kręgu Instruktorskiego

biało-granatowy

spod ramienia

-

-

kapelan

fioletowy

spod ramienia

granatowy

-

HUFIEC

       

członek komendy hufca

srebrny

spod ramienia

1

-

zastępca komendanta

srebrny

z ramienia

2

-

komendant

srebrny

z ramienia

-

poczwórnie pleciony

członek KRH*

pełnionej funkcji

pełnionej funkcji

srebrny i biały

-

wiceprzewodniczący KRH

srebrny

spod ramienia

2 białe

-

przewodniczący KRH

srebrny

spod ramienia

3 białe

-

kapelan

fioletowy

spod ramienia

srebrny

-

CHORĄGIEW

       

członek komendy

złoty

spod ramienia

1

-

zastępca komendanta

złoty

z ramienia

2

-

komendant

złoty

z ramienia

-

poczwórnie pleciony

członek KRCH**

złoty

spod ramienia

złoty i biały

-                          

wiceprzewodniczący KRCH

złoty

spod ramienia

2 białe

-

przewodniczący KRCH

złoty

spod ramienia

3 białe

-

kapelan

fioletowy

spod ramienia

złoty

-

WŁADZE NACZELNE

       

przewodniczący

skórzany

z szyi

3

-

wiceprzewodniczący

skórzany

z szyi

2

-

członek rady naczelnej

skórzany

z szyi

1

-

naczelnik

skórzany

z ramienia

-

poczwórnie pleciony

zastępca naczelnika

skórzany

z ramienia

2

-

kapelan

fioletowy

spod ramienia

skórzany

-