Pozdrowienie Czuwaj!
W 1912 roku pozdrowienie "Czuwaj" wprowadziła do użytku
dh. Olga Drahonowska-Małkowska, chcąc zastąpić dawne zawołanie "Czołem". W średniowieczu rycerze pełniący wartę nawoływali się tym okrzykiem. Harcerze używają tego hasła jako powitania i pożegnania.

Lilijka

Kształt lilijki jest wzorowany na igle kompasu, wskazującej dobrą drogę, którą podążają harcerze, i która jest oparta o Prawo i Przyrzeczenie. Na jej ramionach są pierwsze litery słów: Ojczyzna, Nauka, Cnota.

Krzyż Harcerski

Krzyż Harcerski powstał w 1913 roku, projektu ks. Kazimierza Lutosławskiego. Jest on wzorowany na najwyższym odznaczeniu wojskowym, krzyżu "Virtuti Militari". Każdy kto nosi Krzyż Harcerski na swojej piersi powinien być tak dzielny i bohaterski, jak osoby odznaczone krzyżem "Virtuti Militari". Pierścień wokół lilijki symbolizuje braterski krąg, a promienie wokół niej pogodę ducha. Wieniec laurowy to symbol zwycięstwa, a dębowy męstwa. Węzeł łączący wieńce, podobnie jak węzełki na chuście, ma przypominać o zrobieniu przynajmniej jednego dobrego uczynku dziennie. Ziarenka piasku symbolizują liczność i rozproszenie harcerzy na całym świecie. Pozdrowienie "czuwaj" ma przypominać o gotowości do służby innym ludziom.

Promienie - harcerz jest pogodny

Okrąg - jedność, braterstwo

ONC - Ojczyzna Nauka Cnota

Piasek - Na świecie jest tyle harcerzy ile piasku na świecie

Ramiona - cztery strony świata

Wieniec laurowy - zwycięstwo

Wieniec dębowy - męstwo, siła

Czuwaj - być gotowy do służby

Igła kompasu - droga według harcerskich ideałów

Lilijka - dobra droga

WAGGGS

World Association of Girl Guides and Girl Scouts. 

Powstał w 1928 roku, niebieski kolor oznacza niebo, a żółty słońce czyli pogodę ducha i radość. Trzy części koniczynki symbolizują trzy części prawa: na służbie Bogu, ludziom i ojczyźnie, dwie gwiazdki na nich oznaczają Prawo i Przyrzeczenie skautowe. Pomiędzy nimi umieszczona jest również igła kompasu, która podobnie jak lilijka ma symbolizować dobrą drogę. Krąg to doskonałość, a płomień ma przypominać, że należy promieniować miłością do ludzi.

 

 

WOSM

World Organization of the Scout Movement. 
Powstał w 1922 roku.
Kolor biały ozancza czystość, a purpura to kolor królewski. Krąg oznacza doskonałość, a węzeł wspólnotę. Dwie gwiazdki to Prawo i Przyrzeczenie skautowe, a trzy części lilijki, podobnie jak w WAGGGS, oznaczają trzy części Prawa.